x
About Bruno Malfacine

NOGI

A nogi jiu jitsu class follows the structure of an advanced class minus the traditional jiu jitsu uniform. It is practiced in grappling shorts and a rash guard.